1464 - „Egregius Paulus de Kenezy” (Pavel Chinezu)

primeşte o posesiune în comitatul Abauj. Este prima

menţiune despre acest fabulos personaj istoric.

(Csanki D., op.cit.,I, p. 228).

 

1467 – Decembrie -Campania regală împotriva lui Ştefan cel Mare se

încheie cu lupta de la Baia, în care Pavel Chinezu

(pe atunci comite de Maramureş) are un rol decisiv

în salvarea vieţii regelui.

 

1475 – Toamna – Iarna - Regele Matia Corvin atacă, asediază şi

cucereşte (pe 6 febr. 1476) cetatea Sabac din mâna

otomanilor. Cu acest prilej Pavel Chinezu devine

eroul Cântecului despre Sabac, primul cântec istoric

al literaturii maghiare, pentru priceperea în

depistarea punctelor slabe ale cetăţii, pentru vitejia

arătată în lupte.

 

1476 – Primăvara- O campanie regală ofensivă în Bosnia şi Serbia,

condusă de Vlad Ţepeş şi Pavel Chinezu, cunoaşte

un succes deosebit prin metodele de luptă alese de Ţepeş.

 

1477 - Trupe bănăţene participă, în cadrul armatei regale, la

prima campanie împotriva Vienei; acest război se va

prelungi, cu întreruperi, până în anul 1485. În

această campanie, Pavel Chinezu este comandatul

cavaleriei uşoare, cu care reuşeşte o serie

neîntreruptă de victorii şi cucereşte cetăţi şi oraşe

din jurul Vienei.

 

1478 - Pavel Chinezu este numit comite de Timiş şi căpitan

suprem al armatei regale; începe, astfel, o epocă

glorioasă pentru întregul Banat, prin organizarea

administrativă şi succese militare continue împotriva

otomanilor.

*Domnul muntean trimite o solie la regele ungar, care

o retrimite spre Báthory şi Pavel Chinezu, ca să

discute problema cooperării antiotomane. Acesta

este amintit în text cu numele de „cnej Paul” de cei

doi boieri munteni; este o primă atestare românească

a numelui său (DRH, B, I, p. 75).

 

1479 - Oct. 13 Trupele bănăţene, conduse de către Pavel Chinezu,

ajung, după trei zile de marş forţat, de la Timişoara

pe Câmpul Pâinii de lângă Orăştie şi obţin victoria

împotriva otomanilor. Aceasta a fost prima mare

victorie creştină asupra otomanilor, după Ioan de

Hunedoara şi, totodată, începutul unei perioade de

campanii ofensive, întreprinse de către comitele de

Timiş şi căpitanul suprem al armatei sudice a

regatului, Pavel Chinezu, împotriva otomanilor (I.

Haţegan, Pavel Chinezu, p. 134–150).

 

1480 - Nov. 6–14 O campanie militară ofensivă a lui Pavel Chinezu

în Serbia se soldează cu victorii asupra beilor locali

şi aducerea mai multor familii creştine în Banat (I.

Haţegan, Pavel Chinezu, p. 150–155).

*Decembrie - Pavel Chinezu asediază mănăstirea cisterciană de la

Igriş, îl prinde pe abate şi-l trimite legat la Buda,

legatului papal) (Juhász K., Hajdani monostorak, p.59–60).

 

1482 - Sep. 6–9 Incursiunea otomană în Banat, condusă de

Mihaloglu Ali bei, este înfrântă de către Pavel

Chinezu la Becicherecu Mare (azi, Zrenjanin) (I.

Haţegan, Pavel Chinezu, p. 163–165).

 

1483 - Iun. 10 Aflaţi la Timişoara în pregătirea unei noi campanii

antiotomane, Ştefan Báthory, judele curţii regale, şi

Pavel Chinezu, comite de Timiş şi căpitan suprem al

armatelor sudice ale regatului, le scriu comiţilor de

Csongrad că regele a dat privilegii bisericii Sf.

Salvator din Cenad, aşa încât iobagii din Cherestur

nu sunt nevoiţi să-şi plătească dările castelanilor de

Szeged ci sus zisei biserici (Juhász K., Die Stifte, p.281).

 

1485 -Iun. 18 - Regele ordonă forţelor armate din Timiş să fie

pregătite şi adunate la Oradea, pe 25 iulie, din cauza

intrării otomanilor în Moldova (Csáky cs. okl., p.91).

Cum, însă, aceştia cuceriseră Chilia şi Cetatea

Albă, regele nu mai are cum interveni în conflict.

Furios pe mediatorul tratatului de pace —

arhiepiscopul de Kalocsa — că nu a inclus în tratat

şi aceste două cetăţi (fapt de care s-au prevalat

otomanii, când le-au atacat) regele îl încarcerează pe

acest arhiepiscop, dându-l în grija lui Pavel Chinezu

(E. Hurmuzaki, II/1, p. 3).

*Dec. 29 - Lipova era unul dintre locurile preferate de refacere

pentru regi, regine, prinţi, diverşi demnitari ai

regatului, cu atât mai mult pentru cei din Banat.

Pavel Chinezu se află aici şi emite un document

pentru unul dintre fidelii săi servitori (Zichy cs. okl.XI, p. 399).

 

1486 - Mai 10 - Pavel Chinezu îi răspunde regelui că a soluţionat

protestul lui Ladislau de Racoviţa care, în tinereţe, a

fost răpit de turci şi acum, întors acasă, află că

posesiunile sale au fost ocupate de Nicolae de

Bizere; scanul de judecată al districtului Caransebeş

se adună şi-i dă dreptate nobilului Racoviţă, care-şi

reprimeşte apoi posesiunile; este primul document

cunoscut care indică direct faptul că scaunul de

judecată românesc, în cadrul adunării nobililor, avea

un loc precis de întrunire în Caransebeş şi o zi

anume de convocare — joia. (Pesty Fr., Szőrényi Bánság, III, p. 94–98).

*Nov. 21 - Aflat la Timişoara, Pavel Chinezu se adresează

unuia dintre familiarii săi, ajuns comite de Bodrog,

trimiţându-l acolo pe un alt familiar pentru a rezolva

anumite probleme funciare (Zichy cs .okl., XII,p. 320).

 

1487 - Un anume Suleiman îi raportează sultanului Baiazid

al II-lea despre situaţia de la Dunăre şi menţionează

faptul că Pavel Chinezu se mişcă continuu pe linia

fluviului, atât la Belgrad cât şi-n alte locuri şi nu

doarme niciodată două nopţi în acelaşi loc (Hazay

G., Topkapu Szeraj, p. 291). Faptul trebuie pus în

contextul în care comitele de Timiş întăreşte sistemul defensiv dunărean.

 

1490 - Iarna Regele Matia Corvin îi adună pe prelaţii şi baronii

regatului în biserica Sf. Maria din Buda şi-i pune să

jure că vor accepta succesiunea la tron pentru fiul

său nelegitim Ioan Corvin. Printre aceştia se numără

şi Pavel Chinezu (Schőnherr Gyula, Hunyadi Corvin Janos, p. 98).

*Apr. 16 - Din Szeged, Pavel Chinezu îi scrie unui familiar să-i

trimită, la Timişoara, spre a fi pedepsiţi, pe hoţii care

i-au luat caii şi bunurile lui Ambrosiu, secretarul său (Hazai okm., III p. 436).

*Primăvara - Francesco Fontana, sol italian la Buda, face o

descriere a principalilor actori în alegerea noului

rege. Despre Pavel Chinezu („Chines Paolo”) acesta

scrie că a fost, iniţial, morar, apoi pedestraş, ridicat

de Blasius Magyar şi apoi remarcat de rege pentru

faptele sale de arme; regele i-a dat numeroase sate şi

castele. De peste 12 ani, Pavel Chinezu este

comandantul suprem al armatelor sudice regale,

pentru că nu mai vroia să lupte împotriva creştinilor.

Mai scrie că era un om de circa 58 ani, de statură

mică, solid şi păros ca un urs dar de o mare valoare

militară (Fraknoi V., Diplomacziai Emlékek Mátiás Királyi, p. 210–211).

Iulie 3 - Lupta de la Csőntmező, câştigată de Pavel Chinezu

şi Ştefan Báthory, este prima a acestui război civil,

în care comitele de Timiş va avea rolul hotărâtor în plan militar.

Pe 15 iulie, Vladislav Jagello va fi ales rege. La 11 octombrie,

la ceremonia de încoronare,Pavel Chinezu va purta sabia regală (A. Bonfini,

op.cit., p. 677). Un rege slab, care va fi supus puterii

marilor magnaţi ai regatului.

Octombrie - Pavel Chinezu luptă în părţile sudice împotriva

otomanilor (Idem, p. 700). În acelaşi timp

intervenţiile armate externe îl obligă pe noul rege să-

şi împartă în trei părţi armata. Ca urmare, Pavel

Chinezu se va îndrepta spre frontiera cu Austria,

acolo unde Maximilian intră în regat şi cucereşte,

rând pe rând, numeroase teritorii. Luptele continuă

până la sfârşitul anului.

În acest an, Pavel Chinezu vinde familiei Harazthy

posesiunile sale Hegyes (Idjos) şi Hollos din

Torontal; în prima posesiune, el a construit un turn care se mai

păstra în ruine în veacul al XIX-lea(Borovszky S., Torontal, p. 112).

 

1491 - Ian. -Trupele regale, în care este şi comitele de Timiş cu

banderiul său de 300 oşteni, luptă împotriva

polonilor, apoi încep contraofensiva împotriva lui

Maximilian (St. Katona, Historia critica, V, p. 153–155).

Primăvara - Pavel Chinezu respinge incursiunea otomană

ajunsă până în zona Oradiei (Eri Ist., Nagy Vázsonyi,p. 6).

Septembrie 11 - Solii ragusani la Buda confirmă boala lui Pavel

Chinezu (atacul de apoplexie) (Ovary L., Oklevél, I,p. 162).

Deşi era parţial paralizat şi nu mai vorbea,Pavel Chinezu va conduce

în continuare campanii după campanii, toate victorioase.

Gesturile şi bâlbâielile îi vor fi traduse de unul dintre cei mai

apropiaţi colaboratori, Iosa de Som.

Noiembrie - Riposta militară creştină se desfăşoară pe linia şi la

sud de Dunăre. Pavel Chinezu o conduce şi intră în

Serbia, obţinând un şir de victorii, inclusiv o pradă

bogată, cu care se întoarce la Timişoara (Thallóczy L., Jajce, p. 108).

Februarie - Incursiunea otomană din zona Banatului este

respinsă de Pavel Chinezu, care-i trimite pe

comandanţii otomani la Buda; acelaşi lucru îl face şi

Banul de Severin, Petru More de Ciula, care pleacă

la rege cu două căruţe pline cu capetele tăiate ale

turcilor (A. Bonfini, op.cit., p. 551).

Mai 19 - Regina văduvă Beatrix scrie că oştenii săi sunt sub

comanda lui Pavel Chinezu şi merg spre Timiş,

acolo unde intraseră turcii (Berzeviczky A., Beatrix,

p. 236–237).Tot acum, comitele de Timiş primeşte

ca sprijin celebra legiune neagră, pe care o trimite la

Belgrad, asediat de duşmani (A. Bonfini, op.cit.,p. 552).

Cetatea şi oraşul Timişoara se află în proprietatea

deplină a lui Pavel Chinezu, încă din anul 1479, se

arată într-un document din acest an (Borovszky S.,Temes, p. 27–28).

Sfârşitul anului - Actele repetate de insubordonare a legiunii

negre îl determină pe comitele de Timiş să le ceară

expres supunerea iar, la lipsa de răspuns, îi învinge

şi-o desfiinţează (Gyárfas, A fekete sereg,p. 505–507).

 

1494- Ianuarie - Pavel Chinezu, cu aceleaşi trupe bănăţene, trece

Dunărea şi pustieşte Serbia otomană, apoi intră în

Bulgaria, dar bogăţia prăzilor face ca armata sa nu

mai lupte; a fost singura dată când acest comandant

de oşti a trebuit să se retragă — din pricina

bogăţiilor acumulate deşi avea deschis drumul până

la Adrianopol (A. Bonfini, op.cit., p. 729–730).

Ianuarie 28 - Arhiepiscopul Petru de Kálocsa îl anunţă pe Pavel

Chinezu că a fost numit de rege în funcţia de jude al

curţii regale iar familiarul său, Iosa de Som,

comandant suprem al armatei sudice a regatului (St.

Katona, op. cit, V, p. 616–617). Pe 14 feb., Pavel

Chinezu emite primul document în calitatea de

judecător al curţii regale.

Februarie 28 - Iosa de Som, trimis de Pavel Chinezu la rege cu

prăzile bogate din recenta campanie, este primit la

curte şi dăruit cu o vestă (de la Francesco Marsupan

de catifea purpurie aurită de 14 ulne, cu o şubă de 1

ulnă, în total 114 florini, iar Osvald Kynysy, oştean

venit cu Iosa de Som, primeşte stofă de atlas de 14

ulne, în valoare de 21 de florini (Engel J. Ch.,

Geschichte des Ungarischen Reichs, I, p. 80–81).

Aprilie - 16 - Un veneţian îi scrie ducelui de Milano despre ultima

campanie victorioasă antiotomană condusă de Pavel

Chinezu, pe care-l şi nominalizează (Ováry L.,

A.M.T.A, T.B. Oklevél, I, p. 185).

Aprilie 22 - În registrul de socoteli al Braşovului sunt

consemnate: ospătarea solului lui Pavel Chinezu

trimis la voievodul transalpin a costat 56 dinari, iar,

pentru misia încredinţată de braşoveni aceluiaşi sol,

pentru voievod, au dat încă 3 florini (Quellenbuch

zur Gesch. Siebenbürgen, I, p. 169).

Mai 10 - Din Kosice, regele îi cere lui Pavel Chinezu să-l

aducă la ascultare faţă de arhiepiscopul de Kálocsa

pe un preot neascultător (Şt. Katona, op. cit, V, p.439–643).

Mai 24 - Pavel Chinezu este alături de rege, la Kosice, şi

semnează — al doilea demnitar după palatinul regatului

— un act de donaţie pentru o prepositură (Şt. Katona, V, p. 645).

Mai 26 - Noii bani de Srebrenica şi de Belgrad (unul era

Nicolae de Măcicaş) pleacă spre noile lor demnităţi

(Engel J. Ch., op.cit., I, p. 94). Pavel Chinezu a avut

un rol hotărâtor în numirea lor, dintre cei pe care-i

apreciase pentru vitejie.

Mai 27 - Obştea nobililor din districtul Caransebeşului

primeşte o scrisoare de la Pavel Chinezu în care sunt

rugaţi să rezolve litigiul dintre Ioan Pârcălab şi

orăşenii din Caran, pentru lacul, pădurea şi păşunea

pentru care se acuză unii pe alţii; obştea cere ca

orăşenii Mihail Zederyes judele, Ioan Barb, George

Wyda, Toma Zeles, Nicolae Frank, Danciu şi Filip

să jure pe cruce că nu sunt vinovaţi (Pesty Fr.,

Szőrényi Bánság, III, p. 115–116).

Mai 30 - La Timişoara, Pavel Chinezu se împacă cu Ioan

Corvin iar, a doua zi, acesta îi zălogeşte lui Pavel şi

soţiei sale cetatea Hunedoara, pentru 10.000 florini

aur, cu condiţia ca, dacă Ioan Corvin moare, aceasta

le rămâne, iar dacă moare Pavel Chinezu, atunci

cetatea îi rămâne lui Ioan Corvin, fără răscumpărare

(Teleki J., Hunádiak kora, V, p. 48). În realitate, era

o formă mascată de a-l ajuta pe Ioan Corvin, aflat în

criză financiară.

Iunie 2 - Pavel Chinezu este la Igriş, în drum spre alte

îndatoriri (Borovszky S., Csanád, II, p. 161).

Iulie 13 - Un familiar al regelui este trimis spre Slavonia,

acolo unde luptă Pavel Chinezu, alături de episcopul

de Zagreb (Engel J. Ch., op.cit., I, p. 94). Noi

răscoale au izbucnit în diverse regiuni iar Pavel

Chinezu este omul care le pacifică.August - Comitele de Timiş ajunge la Belgradul asaltat de

otomani, îl despresoară, apoi îi urmăreşte pe

duşmani prin Posega şi Srem (A. Bonfini, op.cit.,p. 735).

Octombrie 21–Noiembrie 13 - Se desfăşoară ultima campanie antiotomană

condusă de către Pavel Chinezu, pe direcţia Petrovaradin — sudul Dunării, cu acelaşi succes.

Din cauza îmbolnăvirii comandantului, trupele se retrag spre fluviul Sava

neputând exploata victoriile obţinute.

 

1494 Noiembrie 24 - Moare Pavel Chinezu.